Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Institut d'Economia Internacional

visió estratègica

Visió Estratègica

Inici - Visió estratègica

La seua creació en 1995 va ser promoguda per les universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló i València, de les quals forma part com a institut propi d'àmbit interuniversitari.

L'Institut d'Economia Internacional (IEI) és fonamentalment un centre de recerca.

L'objectiu prioritari de l'Institut és el de promoure una plataforma de recerca de caràcter obert, i del més alt nivell acadèmic, en les diverses línies de treball que en ell es desenvolupen.

L'IEI, per al seu funcionament, rep finançament bàsic de les universitats en les quals s'integra. Per al desenvolupament de la seua activitat, rep suport financer d'altres entitats públiques i privades, mitjançant convenis i contractes per a la realització de treballs específics en el marc de les línies de recerca de l'Institut i aquelles altres que per la seua transcendència socioeconòmica resulten d'interès per al seu entorn.

Actualment es troben adscrits a l'IEI professors i investigadors de les universitats promotores, participant en les seues activitats investigadores altres organismes i institucions nacionals i estrangeres.activitats, projectes de treball vinculats a iniciatives institucionals i empresarials, als quals dota d'una perspectiva analítica i metodològica d'acord amb els principis i objectius d'excel·lència acadèmica que els defineixen.

Pel seu caràcter universitari, l'IEI desenvolupa una activitat docent vinculada, d'una banda, a les pròpies responsabilitats del personal integrat en el mateix i, per un altre, des d'una perspectiva institucional, donant cobertura acadèmica a diferents cursos de postgrau. En aquest sentit, l'IEI  protegeix i participa en diversos cursos Màster en el camp del Comerç Internacional , així com en el Programa de Doctorat en Economia, al costat dels departaments d'Estructura Econòmica i Anàlisi Econòmica de la Universitat de València.

L'IEI té una clara vocació de servei públic, pel qual pretén respondre, igualment, a la demanda de recerca més aplicada que emane del seu entorn, tant públic com a privat. Per això, l'IEI integra, entre les seues activitats, projectes de treball vinculats a iniciatives institucionals i empresarials, als quals dota d'una perspectiva analítica i metodològica d'acord amb els principis i objectius d'excel·lència acadèmica que els defineixen.

 


Missió - Visió - Valores

Missió

Fomentar, coordinar i dur a terme activitats destinades al desenvolupament del coneixement.

Perspectiva analítica i metodològica que proporciona excel·lència al conjunt de stakeholders i contribueix al desenvolupament de la nostra societat.

Generació, difusió i transferència dels resultats de la recerca.

Com?

Potenciant el treball en equip i la recerca multidisciplinària mitjançant xarxes de col·laboració.

Activitats de caràcter formatiu o d'assessorament.


Millorar de la qualitat de vida de la societat en general.

Vinculació al seu territori

Alacant i la seua àrea metropolitana amb el prisma internacional

Processos de recerca, transferència i formació en la millora de:

 1. Competitivitat
 2. Capacitat innovadora de les empreses
 3. Productivitat laboral
 4. Creixement empresarial
 5. Cultures emprenedores
 6. Internacionalització
 7. Connectivitat d'alicante
 8. Qualitat i reputació de les institucions alacantines

 

Tot açò
sota el compromís amb

 • La sostenibilitat econòmica, mediambiental i sociocultural
 • La perspectiva de gènere
 • El benestar de la societat

 


Missió - Visió - Valores

Visió

Referent com a centre investigador multidiciplinar de prestigi i d'impacte internacional en el marc de l'anàlisi de l'economia i la realitat empresarial, amb especial èmfasi en les àrees següents

Informació Financera Corporativa: Transparència i Divulgació

Comerç exterior

Economia del Medi ambient

Economia del Medi ambient

Turisme. Cultura, Esport i Serveis

Innovació Sostenible

Transport i Logística


Missió - Visió - Valores

Valors

1. Innovació

2. Internacionalització

3. Excel·lència

4.Sostenibilitat

5. Vocació de servei públic