Línies de Recerca

Línies de Recerca

Inici - Recerca - Línies de Recerca

Economia de la construcció i dels mercats immobiliaris

Veure més

ECONOMIA DIGITAL

Veure més

COMPETITIVITAT I INTERNACIONALITZACIÓ

Veure més

ECONOMIA DEL TURISME

Veure més

Economia Pública

Veure més

Economia Laboral

Veure més

Institucions i mercats financers

Veure més

Economia de l'aigua i dels recursos naturals

Veure més

Història Econòmica

Veure més

Demografia

Veure més

Multilingüisme i OCUPABILITAT

Veure més

Sociologia

Veure més

Comunicació

Veure més

Aspectes regulatoris dels sistemes europeus i internacionals de la propietat industrial i intel·lectual

Veure més

Aspectes regulatoris de la 4a revolució industrial en un entorn globalitzat

Veure més

BLOCKCHAIN APLICAT A LES EMPRESES I LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (BAES) 

Veure més