Expert en Comerç Internacional

EXPERT EN 

COMERÇ INTERNACIONAL

 

OBERT PERÍODE PREINSCRIPCIÓ CURS 2021/2022

Metodologia

L'estructura formativa està basada en la interacció entre continguts tècnics i casos reals. El treball pràctic és una constant, i la utilització de les últimes tecnologies de la informació una eina per al seu màxim aprofitament.

Drets d'admissió

El preu de la matrícula de l'Especialista és de 1.725 euros i inclou matrícula, documentació, bibliografia, docència i drets d'examen.

Període lectiu i horari

Les classes es desenvoluparan al campus de la Universitat d'Alacant, des del mes d'octubre i s'estendrà fins a juny.

Les classes s'impartiran a la vesprada, de dilluns a dijous, en dues sessions de dues hores cadascuna, de 16.30 a 18.30 i de 19.00 a 21.00 hores respectivament, amb un descans de mitja hora entre ambdues.

El termini per a sol·licitar l'admissió és del 13 d'abril al 26 de juliol i de l'1 al 27 de setembre de 2021.

 

Dirigit a

L'Expert en Comerç Internacional està especialment dirigit a aquells sol·licitants que, sense titulació universitària, reunisquen els requisits d'accés a titulacions de la Universitat o siguen professionals directament relacionats amb l'especialitat del curs, prèvia realització de la prova corresponent

Avaluació i qualificació final

L'avaluació dels coneixements adquirits pels alumnes durant el curs es basarà en la realització d'exàmens, exposicions, realització d'exercicis pràctics, o treballs escrits en cadascuna de les assignatures.

Programes i documentació

Cada àrea podrà ser impartida per un o diversos professors. Els alumnes rebran els programes, la documentació i les referències bibliogràfiques corresponents a cada assignatura. 

Associació d'antics alumnes (AMCI)

Els alumnes matriculats, una vegada acabats els seus estudis tenen la possibilitat de pertànyer a l'Associació d'antics alumnes del Màster en Comerç Internacional.

Aquest curs té com a finalitat formar experts en comerç internacional que puguen gestionar els actuals processos de canvis, prenent les decisions adequades a cada moment, i ajudar a la internacionalització de les nostres pimes.

Context

La internacionalització empresarial 

En un món cada vegada més globalitzat, la internacionalització és una clau de supervivència no sols de les grans empreses sinó també per a moltes pimes, perquè l'objectiu és continuar creixent quan l'espai domèstic s'ha quedat xicotet i cal ampliar horitzons, encara que, en altres ocasions, el motiu és la necessitat, la de seguir als nostres clients allà on vagen, i evitar així que alguns dels nostres competidors es creuen en el camí.

En aquest context, s'organitza aquest curs,per a preparar professionals capaços de fer front a la situació actual.

Sol·licituds
i termini

El termini per a sol·licitar l'admissió és del 13 d'abril al 26 de juliol i de l'1 al 27 de setembre de 2021.

Els impresos de sol·licitud d'admissió estaran disponibles en la Secretaria de l'Institut d'Economia Internacional, així com en la  web (sol·licitud d'admissió) Per a utilitzar aquest document ha de descarregar-lo, emplenar-lo i a continuació imprimir-lo.

Els interessats hauran de lliurar la sol·licitud d'admissió acompanyada de fotocòpia de l'expedient acadèmic, fotocòpia del títol universitari, curriculum vitae i dos fotografies grandària carnet en aquesta secretaria. També ho podran fer arribar per correu electrònic a l'adreça que apareix en la sol·licitud mateixa.

Programa

Es desenvoluparà un programa adequat a la realitat de les noves exigències del comerç internacional, i que abasta les següents matèries:

 

Primer quadrimestre

 • ECONOMIA INTERNACIONAL I NOVA ECONOMIA. 6 ECTS
  Economia internacional: introducció. Causes i efectes del comerç internacional. Cooperació i integració econòmiques. L'organització econòmica internacional i la seua evolució. L'OMC: origen, estructura, objectius i àmbit de regulació. Política comercial multilateral. El Sistema Monetari Internacional: FMI, mercat de divises i anàlisis del tipus de canvi. Balança de pagaments. Característiques de la balança de pagaments d'Espanya. El comerç exterior espanyol: evolució, distribució geogràfica, especialització per productes, i resultats dels principals sectors exportadors. Àrees geogràfiques del comerç internacional. Factors determinants del creixement econòmic, posant l'accent en la importància del canvi tecnològic com a motor de la millora dels nivells de vida. Al mateix temps, es relaciona la internacionalització de l'activitat econòmica i el desenvolupament del comerç mundial amb el progrés tecnològic.
 • DUANES, UNIÓ EUROPEA, COMUNITAT EUROPEA I MERCAT INTERIOR.  5.3 ECTS
  Funcionament bàsic de les institucions comunitàries i de l'aplicació del dret comunitari relacionat amb el comerç internacional. Anàlisi del règim del trànsit de les mercaderies tant en el mercat interior com en l'exterior. El Codi Duaner Comunitari. El despatx duaner de les mercaderies. Els règims duaners econòmics.
 • SEMINARIS, CONFERÈNCIES I AULES OBERTES I. 4.7 ECTS
  Conferències, Seminaris, Aules obertes, visites a empreses.

 

Segon quadrimestre

 • TRANSPORT, LOGÍSTICA I SEGUR DE TRANSPORT INTERNACIONAL
  DE MERCADERIES.  4 ECTS
  Funcionament bàsic de les institucions comunitàries i de l'aplicació del dret comunitari relacionat amb el comerç internacional. Anàlisi del règim del trànsit de les mercaderies tant en el mercat interior com en l'exterior. El Codi Duaner Comunitari. El despatx duaner de les mercaderies. Els règims duaners econòmics.

Professorat

El claustre de professors estarà integrat per professors d'Universitat i per professionals de reconegut prestigi en el camp del comerç internacional, tant de l'administració com de l'empresa.


Andrés Lencinaz, Antonio

Andrés Lencinaz, Antonio

TEMPE


José Manuel Casado Díaz

Casado Díaz, José Manuel

UNIVERSITAT D'ALACANT


Manuel Desantes Real

Desantes Real, Manuel

UNIVERSITAT D'ALACANT


José Manuel Diago Pegueroles

Diago Pegueroles, José Manuel

CONSULTOR SEGUR DE TRANSPORTS


Oana Madalina Driha

Driha, Oana Madalina

UNIVERSITAT D'ALACANT


Lydia Esteve González

Esteve González, Lydia

UNIVERSITAT D'ALACANT


Begoña Fuster García

Fuster García, Begoña

UNIVERSITAT D'ALACANT


Lorenzo Gil Maciá

Gil Maciá, Lorenzo

UNIVERSITAT D'ALACANT


Raúl Lafuente Sánchez

Lafuente Sánchez, Raúl

UNIVERSITAT D'ALACANT


Armando Ortuño Padilla

Martín Martín, Miguel Ángel

ACOCEX


Carmen Martínez Mora

Martínez Mora, Carmen

UNIVERSITAT D'ALACANT


Manuel E. Morán García

Morán García, Manuel E.

UNIVERSITAT D'ALACANT


Luis Moreno

Moreno Izquierdo , Luis

UNIVERSITAT D'ALACANT


Jesús Navarro

Navarro Navarro, Jesús

UNIVERSITAT D'ALACANT


Armando Ortuño Padilla

Ortuño Padilla, Armant

UNIVERSITAT D'ALACANT


Alexandre Pereto Rovira

Pereto Rovira, Alexandre

UNIVERSITAT D'ALACANT


Marta Suárez Fernández

Suárez Fernández, Marta

SABADELL ATLÀNTIC


José María Vera Estela

Vera Estela, José María

ICEX

Informació i inscripcions

Institut d'Economia Internacional
Universitat d'Alacant
Edifici d'Instituts Universitaris, Planta Baixa.
03690 Sant Vicent del Raspeig

 

horari

Horari d'atenció al públic
Dilluns a Divendres 9.00-14.00 hr

telèfon

Telèfon +34 965 903 582
Fax +34 965 903 816

email

Persona de contacte Emilia Flores
emilia.flores@iei.ua.es

Adreça

Directora
Gloria Pardo Alés
Professora Titular d'Economia Aplicada
Universitat d'Alacant
gpardo@ua.es