Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Institut d'Economia Internacional

Especialista en Comerç Internacional

ESPECIALISTA EN 

COMERÇ INTERNACIONAL

 

OBERT PERÍODE PRE-INSCRIPCIÓ CURS 2020/2021

Metodologia

L'estructura formativa està basada en la interacció entre continguts tècnics i casos reals. El treball pràctic és una constant, i la utilització de les últimes tecnologies de la informació una eina per al seu màxim aprofitament.

Drets d'admissió

El preu de la Matrícula de l'Especialista és de 2.590 euros i inclou matrícula, documentació, bibliografia, docència i drets d'examen.

Període lectiu i horari

Les classes es desenvoluparan al campus de la Universitat d'Alacant, des del mes d'octubre i s'estendrà fins a juny.

Les classes s'impartiran a la vesprada, de dilluns a dijous, en dues sessions de dues hores cadascuna, de 16.30 a 18.30 i de 19.00 a 21.00 hores respectivament, amb un descans de mitja hora entre ambdues.

El termini per a sol·licitar l'admissió és del 15 d'abril al 24 de juliol i de l'1 al 21 de setembre de 2020.

 

Dirigit a

L'ECI està especialment dirigit a llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret, Sociologia, Filologia, Enginyeria i Diplomats en Relacions Laborals i Ciències Empresarials. No obstant això, està obert a altres titulats universitaris que desitgen reorientar la seua carrera professional al comerç exterior.

També pot ser cursat per titulats en universitats estrangeres, i en aquest cas no s'exigeix l'homologació legal del títol.

Avaluació i qualificació final

L'avaluació dels coneixements adquirits pels alumnes durant el curs es basarà en la realització d'exàmens, exposicions, realització d'exercicis pràctics, o treballs escrits en cadascuna de les assignatures.

Programes i documentació

Cada àrea podrà ser impartida per un o diversos professors. Els alumnes rebran els programes, la documentació i les referències bibliogràfiques corresponents a cada assignatura. 

Associació d'antics alumnes (AMCI)

Els alumnes matriculats, una vegada acabats els seus estudis tenen la possibilitat de pertànyer a l'Associació d'antics alumnes del Màster en Comerç Internacional.

 

Aquest curs té com a finalitat formar especialistes en comerç internacional capaços de gestionar els processos de canvi propis d'un context de creixent internacionalització econòmica.

Context

La internacionalització empresarial 

En un món cada vegada més globalitzat, la internacionalització és una clau de supervivència no sols de les grans empreses sinó també per a moltes pimes. L'objectiu és  créixer per a ser competitiu en un mercat cada vegada més ampli i en contínua evolució.

La finalitat d'aquest curs és preparar especialistes capaços d'impilsar i acompanyar a l'empresa en la seua internacionalització.

Sol·licituds
i termini

Els impresos de sol·licitud d'admissió estaran disponibles en la Secretaria de l'Institut d'Economia Internacional, així com en la web (sol·licitud admissió).

Per a utilitzar aquest document ha de descarregar-lo, emplenar-lo i a continuació imprimir-lo.

Els interessats hauran de lliurar la sol·licitud d'admissió acompanyada de fotocòpia de l'expedient acadèmic, fotocòpia del títol universitari, curriculum vitae i dos fotografies grandària carnet en aquesta secretaria. També ho podran fer arribar per correu electrònic a l'adreça que apareix en la pròpia sol·licitud.

Programa

Es desenvoluparà un programa adequat a la realitat de les noves exigències del comerç internacional, i que abasta les següents matèries:

 

Primer quadrimestre

 • Introducció al Comerç Internacional: Impulsant projectes. 2.2 ECTS

  Introducció als continguts del curs. Com accedir als mercats exteriors. El procés d'internacionalització de l'empresa. El departament de comerç exterior de l'empresa. El salt d'una empresa local a una altra internacional.
 • Economia internacional i Nova Economia. 5 ECTS

  Economia internacional: introducció. Causes i efectes del comerç internacional. Cooperació i integració econòmiques. L'organització econòmica internacional i la seua evolució. L'OMC: origen, estructura, objectius i àmbit de regulació. Política comercial multilateral. El Sistema Monetari Internacional: FMI, mercat de divises i anàlisis del tipus de canvi. Balança de pagaments. Característiques de la balança de pagaments d'Espanya. El comerç exterior espanyol: evolució, distribució geogràfica, especialització per productes, i resultats dels principals sectors exportadors. Àrees geogràfiques del comerç internacional. Factors determinants del creixement econòmic, posant l'accent en la importància del canvi tecnològic com a motor de la millora dels nivells de vida. Al mateix temps, es relaciona la internacionalització de l'activitat econòmica i el desenvolupament del comerç a nivell mundial amb el progrés tecnològic.
 • DUANES, UNIÓ EUROPEA, COMUNITAT EUROPEA I MERCAT INTERIOR.  4 ECTS

  Funcionament bàsic de les institucions comunitàries i de l'aplicació del dret comunitari relacionat amb el comerç internacional. Anàlisi del règim del trànsit de les mercaderies tan to en el mercat interior com en l'exterior. El Codi Duaner Comunitari. El despatx duaner de les mercaderies. Els règims duaners econòmics.
 • CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL I COMERÇ ELECTRÒNIC.  4 ECTS

  Coneixements bàsics en contractació internacional, resolució de controvèrsies en comerç internacional, i en la negociació i redacció dels contractes internacionals més usuals (compravenda de mercaderies, agència comercial, distribució comercial, franquícia, recerca i desenvolupament, i joint venture). Licitacions internacionals. L'empresa en la Xarxa. Seguretat jurídica dels negocis en Internet.
 • LA FISCALITAT EN EL COMERÇ INTERNACIONAL.  4 ECTS

  La importància de la fiscalitat internacional. La fiscalitat directa: convenis per a evitar i eliminar la doble imposició. Els paradisos fiscals. La fiscalitat indirecta: Aranzel, IVA i Impostos Especials. L'Aranzel Duaner de la Unió Europea: àmbit d'aplicació, fet imposable, meritació, base imposable (valor en duana), subjecte passiu, declarant en la duana i extinció del deute duaner. L'IVA en els intercanvis intracomunitaris: compliment de les obligacions formals. L'IVA en el comerç exterior amb tercers. Impostos Especials Intracomunitaris. Els Impostos Especials en el comerç exterior amb tercers.

 

Segon quadrimestre

 • MÀRQUETING INTERNACIONAL. 5 ECTS

  Fonaments del màrqueting. Estratègies de Màrqueting Internacional. L'estratègia de penetració i posicionament. La política de producte: la importància de la marca i del “Made In”. La política de preu. La política de distribució. La política de comunicació. El Pla de Màrqueting Internacional. Mercats internacionals i estratègies de negociació. Màrqueting digital per a mercats exteriors. Planificació de fires internacionals. Introducció a la Propietat Industrial.
 • FINANÇAMENT INTERNACIONAL. 3 ECTS

  Els mitjans de cobrament i pagament internacionals. Finançament del comerç internacional, Riscos en el comerç internacional, inversions estrangeres i internacionalització de l'empresa.
 • TRANSPORT, LOGÍSTICA I SEGUR DE TRANSPORT INTERNACIONAL
  DE MERCADERIES.  4.2 ECTS
  Funcionament bàsic de les institucions comunitàries i de l'aplicació del dret comunitari relacionat amb el comerç internacional. Anàlisi del règim del trànsit de les mercaderies tan to en el mercat interior com en l'exterior. El Codi Duaner Comunitari. El despatx duaner de les mercaderies. Els règims duaners econòmics.
 • CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL I COMERÇ ELECTRÒNIC.  4 ECTS

  Funcionament bàsic de les institucions comunitàries i de l'aplicació del dret comunitari relacionat amb el comerç internacional. Anàlisi del règim del trànsit de les mercaderies tan to en el mercat interior com en l'exterior. El Codi Duaner Comunitari. El despatx duaner de les mercaderies. Els règims duaners econòmics.

Professorat

El claustre de professors estarà integrat per professors d'Universitat i per professionals de reconegut prestigi en el camp del comerç internacional, tant de l'administració com de l'empresa.


Andrés Lencinaz, Antonio

Andrés Lencinaz, Antonio

TEMPE


José Manuel Casado Díaz

Casado Díaz, José Manuel

UNIVERSITAT D'ALACANT


Manuel Desantes Real

Desantes Real, Manuel

UNIVERSITAT D'ALACANT


José Manuel Diago Pegueroles

Diago Pegueroles, José Manuel

CONSULTOR SEGUR DE TRANSPORTS


Oana Madalina Driha

Driha, Oana Madalina

UNIVERSITAT D'ALACANT


Lydia Esteve González

Esteve González, Lydia

UNIVERSITAT D'ALACANT


Begoña Fuster García

Fuster García, Begoña

UNIVERSITAT D'ALACANT


Lorenzo Gil Maciá

Gil Maciá, Lorenzo

UNIVERSITAT D'ALACANT


Raúl Lafuente Sánchez

Lafuente Sánchez, Raúl

UNIVERSITAT D'ALACANT


no image

Lloret Macián, Antonio

CAP SECCIÓ DUANES PORT D'ALACANT


Armando Ortuño Padilla

Martín Martín, Miguel Ángel

ACOCEX


Carmen Martínez Mora

Martínez Mora, Carmen

UNIVERSITAT D'ALACANT


Manuel E. Morán García

Morán García, Manuel E.

UNIVERSITAT D'ALACANT


Luis Moreno

Moreno Izquierdo , Luis

UNIVERSITAT D'ALACANT


Armando Ortuño Padilla

Ortuño Padilla, Armant

UNIVERSITAT D'ALACANT


Marta Suárez Fernández

Suárez Fernández, Marta

SABADELL ATLÀNTIC


José María Vera Estela

Vera Estela, José María

ICEX

Informació i inscripcions

Institut d'Economia Internacional
Universitat d'Alacant
Edifici d'Instituts Universitaris, Planta Baixa.
03690 Sant Vicent del Raspeig

 

horari

Horari d'atenció al públic
Dilluns a Divendres 9.00-14.00 hr

telèfon

Telèfon +34 965 903 582
Fax +34 965 903 816

email

Persona de contacte Emilia Flores
emilia.flores@iei.ua.es

Adreça

Directora
Gloria Pardo Alés
Professora Titular d'Economia Aplicada
Universitat d'Alacant
gpardo@ua.es