seminaris 2018

Seminaris 2018

Inicie - Esdeveniments - Seminaris

Seminaris  IEI

(2018)

 
Dilluns,
12 de febrer
 
Miercóles,
14 de  març
 
Miercóles,
18 d'abril

 

rellotge  09:30 - 10:30

AIRBNB I LA TRANSFORMACIÓ DE L'OFERTA TURÍSTICA: UN ESTUDI DE NOU DESTINACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Ponents:
Ana Belén Ramón Rodríguez
Luis Moreno Esquerre

ubicació Sala multiusos del IEI
 
Inscripció: Tancada
 

 

rellotge  09:30 - 10:30

UNA ANÀLISI DELS DETERMINANTS DE LA SATISFACCIÓ LABORAL EN ELS TREBALLADORS DEL SECTOR TURÍSTIC

Ponents:
Adelaida Lillo Bañuls

ubicació Sala multiusos del IEI
 
Inscripció: Tancada
 

 

rellotge  09:30 - 10:30

DIFERÈNCIES SALARIALS ENTRE REGIONS. NOVA EVIDÈNCIA PER A ESPANYA AMB DADES APARELLADES EMPRESA-TREBALLADOR

Ponents:
Hipòlit José Simón Pérez

ubicació Sala multiusos del IEI
 
Inscripció: Tancada
 
 
Dilluns,
23 d'abril
 
Miercóles,
09 de  maig
 
 
 

 

rellotge  09:30 - 10:30

FINANÇAMENT AUTONÒMIC: CLAUS ECONÒMIQUES, SOCIALS I POLÍTIQUES DE LA REFORMA

Ponents:
Martín Sevilla Jiménez

ubicació Sala multiusos del IEI
 
Inscripció: Tancada
 

 

rellotge  09:30 - 10:30

UNA ESTIMACIÓ DE L'INCENTIU DE MERCAT PER A la RENOVACIÓ ENERGÈTICA: EL GREEN PREMIUM DELS HABITATGES

Ponents:
Paloma Taltavull de la Pau

ubicació Sala multiusos del IEI
 
Inscripció: Tancada
 

CONTINGUT RELACIONATS