jornades benestar

Jornades sobre l'estat del benestar

Inicie - Esdeveniments - Jornades sobre l'Estat del benestar

Jornades sobre l'Estat del benestar

Des de 2004 s'han celebrat vuit edicions de les Jornades sobre l'estat del benestar patrocinades per l'Institut d'Economia Internacional així com per les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials i Dret, el Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada i el Vicerectorat d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant. El fundador i director de les Jornades és el professor Salvador Salort i Vives, en l'actualitat membre honorífic de l'Institut d'Economia Internacional, després de la seua jubilació. Des de 2009 fins a 2012 (any de la seua defunció) va ser codirector el professor Ramiro Muñoz Haedo i des de 2018 ho és el professor Lluís Torró Gil.

2019

VIII Jornades sobre l'estat del benestar

ALGUNS PROBLEMES PRESENTS EN L'ESTAT DEL BENESTAR A ESPANYA

En aquesta vuitena edició de les Jornades, codirigida per Salvador Salort Vives i Lluís Torró Gil, es van abordar cinc aspectes rellevants per al present de l'Estat del Benestar a Espanya.

Veure més

Martín Sevilla, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat d’Alacant:

El finançament de les Comunitats Autònomes i l'Estat del Benestar”

 

Francisco Comín, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat d'Alcalá:

Les crisis econòmiques i l'Estat del Benestar a Espanya: una perspectiva històrica dels segles XX-XXI”.

 

Eduardo Bandrés, catedràtic d'Economia Aplicada en la Universitat de Saragossa:

La sostenibilitat de l'Estat del Benestar a Espanya

 

María Bruquetas Callejo, investigadora de la Universitat de Radboud, Nimega, Països Baixos:

Immigració i Estat del Benestar a Espanya”.

2018

VII Jornades sobre l'estat del benestar

LA SITUACIÓ DE L'ESTAT DEL BENESTAR A ESPANYA

Codirigida per Salvador Salort Vives i Lluís Torró Gil

Veure més

Antonio Gutiérrez Vegara, doctor en Economia i ex secretari general de Comissions Obreres:

"De la gran recessió a la gran agressió: la reforma laboral de 2012".

 

Rafael Muñoz Bustillo, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Salamanca:

"És sostenible el nostre sistema de pensions"?.

 

Hipòlit Simón, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat d’Alacant:

"La bretxa salarial de gènere. Per què cobren menys les dones?".

2013

VI Jornades sobre l'estat del benestar

IN MEMORIAM DEL PROFESSOR I CODIRECTOR DE LES JORNADES, RAMIRO MUÑOZ HAEDO, MORT L'any 2012

L'edició, dirigida per Salvador Salort Vives, es va inaugurar el dia 6 de febrer, amb la intervenció del rector, de Salvador Salort i d'Antonio Gutiérrez, que van fer una Laudatio del professor mort.

Antonio Gutiérrez Vegara, doctor en Economia i ex secretari general de Comissions Obreres, va parlar sobre

La desigualtat, origen i conseqüències de les crisis del capitalisme

 

Margarita León, sociòloga, investigadora en l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, va desenvolupar el tema de els

Retallades, reequilibris, reculades: Quins futurs per a l'Estat del Benestar?

                                                   

Milagros Pérez Oliva, periodista, analista del diari El País i de la Cadena SER, va dissertar sobre

Els reptes de la sanitat pública: expectatives de salut/expectatives de negoci

 

Ángel Gabilondo Pujol, catedràtic de Filosofia de la Universitat Autònoma de Madrid, ex Ministre d'Educació va parlar sobre

L'educació i la salut social

 

Antoni Castells i Oliveres, catedràtic d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, ex Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya va exposar

La crisi i l'Estat del Benestar: Davant un nou equilibri Estat-mercat?

 

Antón Costas Comesaña, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona va plantejar en la seua conferència

El repte de la postcrisi: reconciliar el Capitalisme amb la democràcia”

2012

V Jornades sobre l'estat del benestar

ANTICS I NOUS PLANTEJAMENTS SOBRE L'ESTAT DEL BENESTAR

Aquesta edició es va celebrar durant els mesos de febrer i març de 2012 sota la direcció de Salvador Salort Vives.

Rafael Muñoz de Bustillo Llorente, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Salamanca va abordar el tema del

Mercat, globalització i Estat del Benestar

 

Lina Gálvez Muñoz, catedràtica d'Universitat d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Pablo d'Olavide va exposar

Una anàlisi de gènere de la conformació dels Estats del Benestar a Europa

                                                        

Antonio Escudero Gutiérrez, catedràtic d'Història i Institucions  Econòmiques de la  Universitat d'Alacant va exposar

El problema del mesurament del benestar: vells i nous indicadors”

 

Ramón Jáuregui, diputat del PSOE en el Congrés dels Diputats i ex Ministre de la Presidència va abordar les

 “Reformes de l'Estat del Benestar a Europa”

 

 Francisco Comín Comín, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat d'Alcalá, reflexionava sobre

 “Per què, com i a on hem arribat?: la perspectiva històrica de l'Estat del Benestar”.

  

Joan Romero González, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València-Estudi General i ex Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, es preguntava sobre

 “Vol la Unió Europea ocupar-se del futur de l'Estat del Benestar?

  

Salvador Salort i Vives, professor itular d'universitat d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat d’Alacant, reflexionava sobre

 “Les lliçons de la Història. Albirant el futur de l'Estat del Benestar: Cal fer taula rasa del passat?”

2011

IV Jornades sobre l'estat del benestar

ELS NOUS REPTES DE L'ESTAT DEL BENESTAR

Dirigides per Salvador Salort Vives i Ramiro Muñoz Haedo.

 

Rafael Muñoz de Bustillo Lorente, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Salamanca, va parlar sobre

Les pensions a Espanya: economia, mitologia i reformes

 

Joan Romero González, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València-Estudi General i ex Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, va fer un pronòstic sobre

El futur de l'Estat del Benestar a Europa”.

 

 Antonio Escudero Gutiérrez, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat d’Alacant i Salvador Salort i Vives, professor titular d'universitat de la Universitat d’Alacant van retrotraure, en una visió històrica però amb vocació de futur, els nous reptes amb els quals s'enfronta l'Estat del Benestar, referint-se a l'assumpte de la

Urbanització, fallades de mercat i sobremortalidad (urban penalty): la reforma sanitària com a primera manifestació dels inicis de l'Estat del Benestar, 1860-1930”.

                                                                             

Andrés Pedreño Muñoz, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat d’Alacant i ex rector de la mateixa i Gloria Pardo, professora titular d'universitat d'Economia Aplicada de la Universitat d’Alacant, van desenvolupar els

Efectes de la globalització sobre l'Estat del Benestar i mesures enfront de la crisi financera a Espanya”,

 

 Joan Subirats Humet, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, va exposar el

Estat del Benestar, canvi d'època i polítiques socials: el paper del tercer sector en les polítiques d'inclusió social

2009

III Jornades sobre l'estat del benestar

L'ESTAT DEL BENESTAR EN UN ESCENARI DE CRISI I RECESSIÓ ECONÒMICA

Les Terceres Jornades sobre l'Estat del Benestar es van desenvolupar durant els mesos de març i maig de 2009 sota la direcció de Salvador Salort Vives i Ramiro Muñoz Haedo.

Francisco Comín Comín, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat d'Alcalá, que va desenvolupar el sempre crucial assumpte de

La Seguretat Social en la democràcia i els cicles polítics i econòmics”.

 

Núria Bosch Roca, catedràtica d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, va desenvolupar el tema del

Federalisme fiscal i Estat del Benestar davant la crisi

 

Salvador Salort i Vives, professor titular d'universitat de la Universitat d’Alacant va abordar

 El malestar econòmic del municipi del benestar espanyol en un escenari de crisi”

 

Joan Subirats Humet, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona va tractar sobre la

Exclusió social i Estat del Benestar en temps de crisi

 

Joan Romero González, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València-Estudi General i ex Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, va exposar la conferència sobre el

Estat i mercat: la perspectiva socialdemòcrata europea

2006

II Jornades sobre l'estat del benestar

L'ESTAT DEL BENESTAR A ESPANYA I ALTRES PAÏSOS EN LA CRUÏLLA DEL CANVI DE SEGLE

La segona edició de les Jornades sobre l'Estat del Benestar es va celebrar durant el mes de maig de 2006 sota la direcció de Salvador Salort Vives. Aquesta edició va donar lloc a un llibre editat per Salvador Salort Vives i Ramiro Muñoz Haedo i publicat per Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant: L'estat del benestar en la cruïlla.

Antonio Escudero Gutiérrez, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat d’Alacant va desenvolupar el tema de

L'evolució del benestar a Espanya.1800-2000”.

 

Joan Romero González, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València-Estudi General i ex Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, va parlar del

Estat del Benestar i polítiques públiques en un Estat compost”.

 

Francisco Comín Comín, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la  Universitat d'Alcalá, va abordar l'assumpte de

El sorgiment de l'Estat del Benestar a Europa”.                                         

 

Rafael Muñoz de Bustillo Llorente, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Salamanca, va exposar les

Perspectives de la política social i d'ocupació a la Unió Europea”. 

 

Bernardo del Roser Blasco, catedràtic de Dret Penal de la Universitat d’Alacant; ex Síndic de Greuges (Defensor del Poble) de la Generalitat Valenciana. La seua conferència va tractar sobre

La consolidació de l'Estat del Benestar: el paper dels Defensors del Poble”.

 

Aquestes cinc conferències van ser publicades pel Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, en 2007, en una monografia prologada i editada per Ramiro Muñoz Haedo i Salvador Salort i Vives, amb el títol L'Estat del Benestar en la cruïlla.

 

2004

I Jornades sobre l'estat del benestar

L'ESTAT DEL BENESTAR

El primer cicle de conferències sobre l'Estat del Benestar, que passarien a denominar-se JORNADES SOBRE L'ESTAT DEL BENESTAR, es va celebrar el mes de maig de l'any 2004 sota la direcció de Salvador Salort Vives. Es van abordar diversos aspectes d'aquesta revolució política, econòmica i social silenciosa a Espanya.

Joan Romero González, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València-Estudi General i ex Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana, va plantejar la qüestió de

Entre l'Estat mínim i la rehabilitació de l'Estat: dos enfocaments sobre les polítiques del benestar

 

Antonio Gutiérrez Vegara, doctor en Economia i ex secretari general de Comissions Obreres. Va exposar les

Relacions laborals i Estat del Benestar a Espanya   (1977-2003)”.

                                                  

Francisco Comín Comín, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la  Universitat de. Alcalá, va tractar sobre

El desenvolupament de l'Estat del Benestar a Espanya (1977-1995).