NRIS-Impact

Projecte: Avaluació comparada de l'impacte i de l'orientació cap a l'equitat de les Estratègies Nacionals d'Inclusió de la població gitana a Espanya i altres països

  • Data incio: 01/01/2018

  • Data de finalització: 31/12/2020

Organisme Finançador

Projecte CSO2017-83787-P, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MICINN), Agència Estatal de Recerca (AEI) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Ministeri de Ciències, Innovació i Univesidades

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Membres de l'equip de Treball

Investigador Principal:

Investigadores y personal de apoyo (por orden alfabético)

Comunicaciones en Congresos y Publicaciones

  • Usera-Clavero, M., La Parra-Casado, D., Caballero, P. et al. "Smoking Prevalence Inequalities Among Roma and Non-Roma Population in Spain Between 2006 and 2014". J Immigrant Minority Health (2019). DOI: 10.1007/s10903-019-00863-z