Seminari sobre la salut de la població gitana

Els investigadors Daniel La Parra Casado (IEI), Diana Gil González (IEI) i Carmen Vives-Pérez organitzen un seminari per a coordinar una recerca sobre la salut de la poblaciónb gitana els dies 29 i 30 de setembre de 2016.

Programa

Dijous, 29 de setembre

Hora Esdeveniment Intervinent
16:00-16:10 Presentació de l'acte Antonio Escudero (Director de l'Institut d'Economia Internacional)
16:10-16:30 Les enquestes espanyoles i europees sobre sobre la salut de la població gitana Daniel La Parra (Universitat d'Alacant)
16:30-18:00 Anàlisis realitzades per l'equip de recerca:  
  Informe al Ministeri de Sanitat Diana Gil / Daniel La Parra (Universitat d'Alacant)
  Desigualtats en la salut visual i auditiva. Journal of Immigrant and Minority Health Sergio Latorre (Universitat d'Alacant)
  Igualtat vertical i horitzontal en l'accés a serveis de salut Paloma Mosquera (Universitat d'Umea, Suècia)
  Seguiment dels objectius de salut de l'Estratègia Nacional d'Inclusió de la Població Gitana d'Espanya Javier Arza (Universitat Pública de Navarra)
18:00-19:30 Pla d'explotació de l'enquesta:  
  Perfil de salut de les dones gitanes a Espanya Pilar Carrasco (Universitat Rei Juan Carlos, Madrid) / Ester Teixidó
  Anàlisi de les pautes de consum d'alcohol Ester Teixidó (Agència de Salut Pública de Barcelona)
  Percepció violència de gènere Carmen Vives-Cases (Universitat d'Alacant)
  Anàlisi de les pautes de consum de tabac María Luisa Usera (Universitat d'Alacant)
  Temes oberts: desigualtat en la població gitana, bretxa digital i i-salut, cicle de vida, habitatge… Daniel La Parra (Universitat d'Alacant)
19:30-20:30 Discussió oberta. Exploració d'idees d'anàlisis  

Divendres, 30 de setembre

Hora Esdeveniment Intervinent
09:30-10:30 Fonts de finançament Equip de recerca del projecte
10:30-11:30 Esquema de projecte de recerca (explotació de dades Equip de recerca del projecte
  internacionals, nacionals i/o generació de dades primàries)  
11:30-12:00 Pla de treball Equip de recerca del projecte
12:00-14:00 Distribució de tasques Equip de recerca del projecte

Lloc de l'esdeveniment