Reunió de la xarxa RETURBAN "Reptes per a les ciutats del segle XXI - una agenda d'investigació per a la construcció d'espais urbans sostenibles i innovadors"

Dimecres que ve 7 de març, l'IEI acollirà la reunió de la xarxa RETURBAN "Reptes per a les ciutats del segle XXI: una agenda d'investigació per a la construcció d'espais urbans sostenibles i innovadors" (CSO2016-81718-REDT, Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència). En la trobada participaran investigadors de les universitats de València, Lleida, Politècnica de Catalunya, Alcalá, Complutense, Pablo d'Olavide i Las Palmas, a més dels membres del IEI José Manuel Casado Díaz i Hipólito José Simón Pérez , investigadors principals del projecte Treball i territori. Mercats locals de treball (CSO2014-55780-C3-2-P), que es desenvolupa en el nostre institut amb finançament del Pla Estatal d'I+D+i.