Ha sigut publicat en la revista Tourism Economics el treball presentat per Adelaida Lillo en els seminaris de l'IEI

Ha sigut publicat en la revista Tourism Economics el treball presentat per Adelaida Lillo Bañuls en els seminaris de l'IEI. Són coautores de l'article, titulat Examining the determinants of job satisfaction among tourism workers, José Manuel Casado Diaz i Hipólito José Simón Pérez.