L'IEI en la premsa. Crísis i recuperació de l'economia alacantina

Dilluns passat 25 de setembre el director de l'Institut d'Economia Internacional Antonio Escudero Gutiérrez va presentar a autoritats i empresaris el dossier Crisi i recuperació de l'economia alacantina publicat pel Diario Información.

Més informació