Paloma Taltavull participa en el projecte europeu Rentacal

L'Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant participa en el projecte europeu denominat “RentalCal: Incentivos a través de la transparencia: El entorno del mercado de vivienda europeo como incentivo para la inversión en rehabilitación y en suficiencia energética” projecte que compta amb la participació de 8 països (Alemanya, Dinamarca, República Txeca, França, Polònia, Espanya, Regne Unit i Països Baixos), sent el soci espanyol el Institut d'Economia Internacional de la UA i la Dra. Paloma Taltavull de la Paz la seua investigadora principal.

La iniciativa, que tindrà una durada de 3 anys, està coordinada per l'Institut Whohen und Umwelt GMBH d'Alemanya, i compta amb la participació d'economistes, aparelladors, sociòlegs, urbanistes i experts en noves tecnologies, que tindran com a principal missió analitzar la viabilitat econòmica i social que impliquen les obres de renovació en habitatge de lloguer europea per aconseguir la seua eficiència energètica.

Segons explica Paloma Taltavull de la Paz, les inversions en eficiència energètica actuals en els sectors residencials de lloguer, per es, no són rellevants donada l'estructura de propietat. Fins i tot, a països on el mercat de lloguer està gestionat per grans empreses, és necessari analitzar els incentius de mercat que incideixin en l'augment de la inversió.

RentalCal busca desenvolupar models i eines per a l'estimació de la viabilitat econòmica de la inversió en l'estoc de lloguer quan aquest es realitzi per a la seua rehabilitació (o adaptació) amb criteris d'eficiència energètica. Això incidirà en una adaptació més ràpida de l'estoc als criteris de sostenibilitat d'acord amb la normativa europea. A més, l'anàlisi dels processos tècnics i econòmics de renovació permetrà proposar similars mesures a Europa i identificar els mecanismes legals i socials d'incentius a la inversió en els habitatges en lloguer.

Encara que l'habitatge de lloguer representa a la majoria dels habitatges multifamiliars de molts països d'Europa, els sistemes de gestió són marcadament diferents, de manera que els incentius de mercat i no mercat que s'apliquen arriben als propietaris per incentivar la inversió. RentalCal té com a principal objectiu desenvolupar una metodologia estandarditzada per identificar les particularitats de cada mercat, l'estructura de la propietat, la forma de gestió i la rendibilitat associada la renovació dels habitatges en lloguer orientada a l'eficiència energètica, des de l'òptica de la inversió i sostenibilitat del sector de l'habitatge de lloguer, afegeix la Dra. Taltavull.

D'altra banda, es que es pretén és augmentar la transparència de les condicions d'inversió en el sector immobiliari residencial de la UE. RentalCal proporcionarà informació transparent sobre la viabilitat de les inversions en eficiència energètica basada en les condicions legals, tècniques i financeres als vuit Estats membres participants, que permetrà una comparació de les condicions d'inversió en la UE, ajudarà a eliminar les barreres d'inversió als mercats nacionals d'habitatge i estimularà l'activitat d'inversió transfronterera, apunta la Dra. Taltavull.

I finalment, i no menys important, tenim l'obligació de difondre conceptes clau de la proposició 'Valor Verd', proporcionant als inversors immobiliaris del mercat de lloguer la informació específica per grups objectius pel que fa a la viabilitat d'una proposta potencial d'inversió en rehabilitació. Això inclou els beneficis de valoració d'edificis de baix consum energètic, així com altres beneficis financers indirectes, conclou la Dra. Taltavull.

Relacionat

Contingut relacionat