Hipólito Simón, nomenat president de l'Associació Espanyola d'Economia del Treball

El professor i investigador del IEI Hipólito José Simón Pérez ha estat nomenat president de la Associació Espanyola d'Economia del Treball.