La Fundació CAM encarrega a un equip de l'Institut el disseny del seu pla estratègic.

La Fundació CAM encarrega a un equip de l'Institut dirigit per la professora Gloria Pardo Alés el disseny del seu pla estratègic.

El Patronat acorda l'elaboració d'un informe sobre la situació actual i els objectius de futur per a reforçar la rendibilitat de l'entitat. Està previst que estiga acabat a la tardor.

Més informació

Diari Informació - 19 de Maig de 2017