L'IEI aconsegueix tres nous projectes d'investigació

Dos del programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica i un altre de l'Institut d'Estudis Fiscals:
- Noves aportacions sobre la mineria espanyola (Segles XVIII-XX): Marc institucional, història empresarial i nivells de vida
Investigador principal: Antonio Escudero Gutiérrez