Visió Estratègica

DEFINICIÓ DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L'INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL - SEU ALACANT.

1.1 MISSIÓ DE L'INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL-ALACANT.

L'Institut d'Economia Internacional és un centre de recerca i formació especialitzada i multidisciplinària. La seua creació en 1995 va ser promoguda per les Universitats d'Alacant (IEI Alacant), Jaume I de Castelló (IEI Castelló) i València (Estudi general), de les quals forma part com a Institut propi d'àmbit interuniversitari. La seua missió és fomentar, coordinar i dur a terme activitats destinades al desenvolupament del coneixement, amb una perspectiva analítica i metodològica que proporciona excel·lència al conjunt de stakeholders i contribueix al desenvolupament de la nostra societat a través de la generació, la difusió i la transferència dels resultats de la recerca i mitjançant activitats de caràcter formatiu o d'assessorament, potenciant el treball en equip i la recerca multidisciplinària mitjançant xarxes de col·laboració . Són conceptes bàsics en el marc del desenvolupament del coneixement:

 • Aprenentatge
 • Informació
 • Creativitat
 • Intel·ligència competitiva
 • Tecnologia
 • Capital intel·lectual
 • Connectivitat

Amb una clara vinculació al seu territori -Alacant i la seua àrea metropolitana-, encara que des del prisma internacional, el IEI té com a meta la millora de la qualitat de vida de la societat en general mitjançant processos de recerca, transferència i formació en la millora de:

 • Competitivitat
 • Capacitat innovadora de les empreses
 • Productivitat laboral
 • Creixement empresarial
 • Cultures emprenedores
 • Internacionalització
 • Connectivitat d'Alacant
 • Qualitat i reputació de les institucions alacantines

Tot açò sota el compromís amb:

 • La sostenibilitat econòmica, però també mediambiental i sociocultural
 • La perspectiva de gènere
 • El benestar de la societat

1.2 VISIÓ DE L'INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL-ALACANT.

Ser referent com a centre investigador multidisciplinari de prestigi i d'impacte internacional en el marc de l'anàlisi de l'economia i la realitat empresarial, amb especial èmfasi en les àrees següents:

 • Comerç Exterior
 • Informació Financera Corporativa: Transparència I Divulgació
 • Anàlisi Econòmica Internacional
 • Economia Del Medi ambient
 • Transporte I Logística
 • Turisme, Cultura, Esport i Serveis
 • Innovació sostenible

L'anterior, liderant la generació de sinergies mitjançant l'establiment de relacions permanents amb altres institucions, empreses i centres de recerca espanyols i estrangers.

1.3 VALORS DE L'INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL- ALACANT.

 • Innovació
 • Excel·lència
 • Internacionalització
 • Sostenibilitat
 • Vocació de servei públic