Enllaços d'interès

Institucionals

Línies d'investigació

Institucions i mercats financers

 • Banc d'Espanya: http://www.bde.es/webbde/es
  Pàgina del Banc d'Espanya. Hi podem trobar totes les publicacions i estadístiques que elabora aquesta institució. Ens dóna accés al catàleg de la seua biblioteca i a una excel·lent base de dades de legislació financera.
 • BME Borses i Mercats Espanyols: http://www.bolsasymercados.es/
  BMEs l'operador de tots els mercats de valors a Espanya. A través d'aquesta pàgina podem accedir a tots els mercats de renda varible, de renda fixa i de derivats a Espanya. També té enllaços a la Societat de Borses i al Servei de compensació i liquidació de valors. En l'apartat de publicacions es pot accedir a la revista Borsa als Informes de Mercat
 • CNMV Comissió Nacional del Mercat de Valors: http://www.cnmv.es/
  Pàgina de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, màxim òrgan supervisor dels mercats de valors a Espanya. Hi podeu trobar totes les publicacions de la institució: Informe anual, Butlletí trimestral, guies i fitxes informatives.
 • FROB - Fons de Reestructuració Ordenada Bancària: http://www.frob.es
  El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària ha estat creat pel Reial decret llei 9/2009, de 26 de juny de 2009, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit. Té per objecte gestionar els processos de reestructuració d'entitats de crèdit i contribuir a reforçar els recursos propis de'aquestes' en els termes establits en el Reial decret llei.

Economia de l'aigua i els recursos naturals

Història econòmica

Mercats de treball