Institut Interuniversitari d'Economia Internacional

Vull més informació

Nosaltres

L'Institut d'Economia Internacional (IEI) és fonamentalment un centre de recerca. La seua creació en 1995 va ser promoguda per les universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló i València, de les quals forma part com a Institut propi d'àmbit interuniversitari.

L'objectiu prioritari de l'Institut és el de promoure una plataforma d'investigació de caràcter obert, i del més alt nivell acadèmic, en les diverses línies de treball que ací es desenvolupen.

L'IEI, per al seu funcionament, rep finançament bàsic de les universitats en les quals s'integra. Per al desenvolupament de la seua activitat, rep suport financer d'altres entitats públiques i privades, mitjançant convenis i contractes per a la realització de treballs específics en el marc de les línies d'investigació de l'Institut i aquelles altres que per la seua transcendència socioeconòmica resulten d'interès per al seu entorn.

Actualment es troben adscrits a l'IEI professors i investigadors de les Universitats promotores, participant en les seves activitats investigadores altres organismes i institucions nacionals i estrangeres.

Pel seu caràcter universitari, l'IEI desenvolupa una activitat docent vinculada, d'una banda, a les pròpies responsabilitats del personal que s'hi integra i, per un altre, des d'una perspectiva institucional, donant cobertura acadèmica a diferents cursos de postgrau. En aquest sentit, l'IEI protegeix i participa en diversos cursos Màster en el camp del Comerç Internacional , així com al Programa de Doctorat en Economia, al costat dels departaments d'Estructura Econòmica i Anàlisi Econòmica de la Universitat de València.

L'IEI té una clara vocació de servei públic, pel qual pretén respondre, igualment, a la demanda d'investigació més aplicada que emane del seu entorn, tant públic com a privat. Per això, l'IEI integra, entre les seves activitats, projectes de treball vinculats a iniciatives institucionals i empresarials, als quals dota d'una perspectiva analítica i metodològica d'acord amb els principis i objectius d'excel·lència acadèmica que els defineixen.

Direcció

Director: Antonio Escudero Gutiérrez

Antonio Escudero Gutierrez

Adreça de correu
escudero@ua.es
Ubicació
Edifici d'Instituts Universitaris. Primera planta. Despatx 28
Telèfon
+34 96 590 3782
Localització
SIGUA: 0037P1063

Secretària: Gloria Pardo Alés

Gloria Pardo

Adreça de correu
gpardo@ua.es
Ubicació
Edifici d'Instituts Universitaris. Planta Baixa. Despatx 1
Telèfon
+34 96 590 3009

Personal Administratiu

Màster en Comerç Internacional

Emilia Flores

Responsable
Emilia Flores López
Activitat
Responsable de les tasques d'administració i gestió del Màster en Comerç Internacional
Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres entre les 9:00 i les 14:00. Durant el curs de 16:00 a 18:00
Adreça de correu
emilia.flores@iei.ua.es
Ubicació
Edifici d'Instituts Universitaris. Planta Baixa. Despatx 4. Localització SIGUA: 0037PB040
Telèfon
+34 96 590 3582
Fax
+34 96 590 3816

Secretaria IEI. Gestor en cap

José Poveda

Responsable
José Poveda Ruiz
Activitat
Gestor cap.
Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres entre les 9:00 i les 14:00
Adreça de correu
iei@iei.ua.es
Ubicació
Edifici d'Instituts Universitaris. Planta Baixa. Despatx 3. Localització SIGUA: 0037PB039
Telèfon
+34 96 590 34 00 (Ext. 2975)
Fax
+34 96 590 3816

Secretaria IEI. Gestor

Ramon Juan

Responsable
Ramón Juan Jover
Activitat
Gestor
Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres entre les 9:00 i les 14:00
Adreça de correu
iei@iei.ua.es
Ubicació
Edifici d'Instituts Universitaris. Planta Baixa. Despatx 2. Localització SIGUA:0037PB038
Telèfon
+34 96 590 3782
Fax
+34 96 590 3816

Informàtica

Iren Lorenzo

Responsable
Iren Lorenzo Fonseca
Activitat
Responsable d'Informàtica. Manté l'aula d'informàtica reservada per als alumnes, administra la web de l'Institut i realitza les funcions de manteniment d'ordinadors
Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres entre les 9:00 i les 14:00
Adreça de correu
iren@iei.ua.es

Seus

L'Institut d'Economia Internacional és un centre d'investigació i formació especialitzada. La creació d'aquesta institució en 1995 va ser promoguda per les Universitats d'Alacant (IEI Alacant), Jaume I de Castelló (IEI Castelló) i València (Estudi general), de les quals forma part com a Institut propi d'àmbit interuniversitari.

Institut d'Economia Internacional de la Universitat de València

Institut d'Economia Internacional de la Universitat de Castelló