Plan Alicante Horizonte 2020

Introducció

Les presents monografies són fruit del conveni de col·laboració entre les Cambres de comerç d'Alacant, Alcoi i Oriola i l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant per a l'elaboració del Pla Alacant Horitzó 2020, amb l'objectiu de formular objectius i propostes de futur per a la província d'Alacant.

La participació en l'elaboració d'aquest pla ha suposat per a l'Institut d'Economia Internacional -i per extensió per a tota la Universitat d'Alacant- una nova oportunitat de col·laboració amb l'entorn social i econòmic de la província, oportunitat resultat de la confiança dipositada per les Cambres de comerç en la nostra institució universitària, i per això la Coordinació i Direcció general Tècnica del Pla vol agrair-li-ho molt especialment.

Arran del conveni de col·laboració entre les Cambres de comerç d'Alacant, Alcoi i Oriola i l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant, trenta equips d'experts i professors encapçalats per investigadors de primer ordre han elaborat les monografies que els presentem en aquest document.

Les trenta monografies s'han elaborat amb rigor científic i acadèmic, des de l'àmbit d'investigació de cada equip, aprofitant aquesta oportunitat per prestar un servei útil per a la societat alacantina. Per tot això, el nostre equip vol agrair als autors el seu treball i col·laboració, i molt especialment les seves aportacions i propostes, resultat totes elles de l'anàlisi rigorosa de la realitat social i econòmica de la província d'Alacant, i dels seus coneixements en els diferents àmbits d'estudi de les monografies.

És important ressaltar que es va deixar total llibertat als experts universitaris per treballar els temes encarregats, podent expressar així, més enllà de la descripció de la situació actual, judicis propis, valoracions i propostes de futur fruit de la seva pròpia reflexió professional; evidentment, com a resultat d'aquesta dinàmica, el lector podrà trobar, de vegades, algunes diferències entre les seves opinions. Per aquest motiu s'ha de recordar que els continguts i opinions expressades en les trenta monografies no són necessàriament compartits pel Comitè Estratègic del Pla Alacant Horitzó 2020 ni per extensió per les Cambres de comerç, Indústria i Navegació d'Alacant, Alcoi i Oriola, sinó que són l'expressió de la llibertat de judici atorgada als experts en el moment de redactar les monografies.

El contingut de les monografies abasta les temàtiques que s'han considerat més importants des d'un punt de vista d'anàlisi socioeconòmica de la realitat de la província d'Alacant. Aquestes temàtiques s'emmarquen en els diferents contextos econòmics i socials rellevants, com la globalització econòmica –competitivitat, tendències de l'economia global…–, el canvi climàtic –energia, aigua, agricultura…–, la demografia –migracions, mercat de treball, estructura de l'empreses, població major…–, els nous avanços tecnològics –ciència i tecnologia, tecnologies de la informació i la comunicació… El lector també trobarà monografies centrades en alguns sectors i temàtiques concrets: turisme, immobiliari i de la construcció, industrial, financer, fiscalitat, universitat-empresa…

En definitiva, les trenta monografies pretenen exposar en profunditat i amb concisión la situació socioeconòmica de la província d'Alacant, aportant al mateix temps proposades concretes per incidir sobre les debilitats o amenaces diagnosticades. Les monografies han estat un element clau en la confecció del Pla Alacant Horitzó 2020, dotant-ho no només d'un marc teòric i de situació sinó d'un conjunt d'objectius i propostes de futur sorgides a partir d'aquests valuosos treballs universitaris i validades pel teixit empresarial en el posterior procés participatiu.

Monografies

 1. Tendencias de la economía global y las áreas de influencia en la economía Alicantina. Gloria Pardo Alés, Hipólito José Símón Pérez
 2. Competitividad y comercio exterior. Begoña Fuster García
 3. El mercado de trabajo en la provincia de Alicante. Análisis General y configuración territorial. José Manuel Casado Díaz, Hipólito José Simón Pérez, Lucas Martínez Bernabeu
 4. Cambio climático. Efectos en el territorio alicantino. Jorge Olcina Cantos, E. Martínez Ibarra
 5. Perspectivas demográficas de la provincia de Alicante. Eloísa Norman Mora
 6. Formación, atracción y generación de talentos y capital humano. Torres Valdés R, Untiedt Lecuona C, Pardo Casado M
 7. Infraestructuras de transporte y comunicaciones. Transporte y logística en la provincia de Alicante. Paloma Taltavull de la Paz, Ortuño Padilla A, Ríos Pérez M
 8. Necesidades de energía y dotaciones de infraestructuras energéticas. Julian López Milla
 9. Tecnologías de la energía. Avances y prospectiva en la rama de las empresas de base energética. Feliu Martínez JM
 10. Prospectiva en avances en ciencia y tecnología. Llorca Alcaraz F
 11. Alternativas hídricas y agricultura. Martín Sevilla Jiménez, María Teresa Torregrosa Marti
 12. La actividad industrial en la provincia de Alicante. Martín Sevilla Jiménez, Golf Laville E, Domínguez Cascant R
 13. El Sector Inmobiliario en la provincia de Alicante. Paloma Taltavull de la Paz
 14. Sector turismo. José Fernando Vera Rebollo, Josep Antoni Ivars Baidal, Ana Belén Ramón Rodríguez, Rodríguez I
 15. Servicios e infraestructuras culturales. Rovira JC, Manuel Alcaraz Ramos, Muñoz Haedo R
 16. La inmigración internacional de retirados en la provincia de Alicante. José Manuel Casado Díaz, Mª Angeles Casado Díaz
 17. Diagnóstico de situación del sector de distribución comercial en la provincia de Alicante. Sellers Rubio R
 18. El citymarqueting y la importancia de la imagen de ciudad. Casado Díaz AB
 19. Mercado de trabajo y migraciones laborales. Martí M, Ródenas C
 20. El Sistema Financiero de la Provincia de Alicante. Espinosa R, Gloria Pardo Alés, Sánchez JL
 21. Programa operativo 2007-2013 en la provincia de Alicante. Martín Sevilla Jiménez, Adelaida Lillo Bañuls
 22. Aspectos fiscales y hacendísticos. Francisco Poveda Blanco
 23. Población mayor. Atención sociosanitaria y estrategias de futuro. Laguna Pérez A, Uris Selles J, Maciá Soler L
 24. Demografía y estructura empresarial. Hernández Pascual C
 25. Impacto de la globalización económica en el sector manufacturero y hotelero de la provincia de Alicante. La internacionalización como estrategia. Carmen Martínez Mora, Ana Belén Ramón Rodríguez
 26. Nuevas tecnologías y su utilización en la empresa. Manuel Marco Such, Martín Gullón E, Montoyo Guijarro A, Pedro Agustín Pernias Peco
 27. Análisis estratégico de los servicios avanzados a empresas en la provincia de Alicante. Llopis Taverner J, Marco Lajara B
 28. La colaboración Universidad – Empresa. Pérez JM, Manuel Valero J
 29. Empresa y medio ambiente provincia de Alicante - economía y sostenibilidad ambiental. Hidalgo Moratal M, Chinchilla Mira L, Vicente García M
 30. Estrategias de desarrollo para las actividades deportivas con impacto económico en la provincia de Alicante en el marco de un Plan Estratégico. Análisis y propuestas. Carrió J

Coordinació i Direcció general Tècnica

 • Gloria Pardo Alés, Martín Sevilla Jiménez (Direcció general Operativa)
 • Julián López Milla, José Manuel Casado Díaz, Ana Ramón Rodríguez i Begoña Fuster García (Coordinadors d'àrees)