Relació de investigadors del Institut d'Economia InternacionalCol·laboradors Externs


Contractats per Projectes

  • Jesus Francisco Estevez Garcia (UNIMOOC)
  • Ana Maria Martinez Llorens (CRREM)
  • Jesus Navarro Navarro (UNIMOOC)
  • Lucas Martinez Bernabeu

  • Investigadors Convidats

  • Juan Ignacio Cerdá Meseguer (29/10/2018 - 29/01/2019)