Seminaris IEI (2018)

Dilluns, 12 de febrer

Hora Ponent Títol Lloc Inscripció
09:30-10:30 Ana Belén Ramón Rodríguez y Luis Moreno Izquierdo Seminari 1: Airbnb i la transformació de l'oferta turística: un estudi de nou destinacions de la Comunitat Valenciana Sala multiusos del IEI Tancada

Dimecres, 14 de març

Hora Ponent Títol Lloc Inscripció
09:30-10:30 Adelaida Lillo Bañuls Seminari 2: Una anàlisi dels determinants de la satisfacció laboral en els treballadors del sector turístic Sala multiusos del IEI Tancada

Dimecres, 18 d'abril

Hora Ponent Títol Lloc Inscripció
09:30-10:30 Hipólito José Simón Pérez Seminari 3: Diferències salarials entre regions. Nova evidència per a Espanya amb dades aparellades empresa-treballador Sala multiusos del IEI Tancada

Dilluns, 23 d'abril

Hora Ponent Títol Lloc Inscripció
09:30-10:30 Martín Sevilla Jiménez Seminari 4: Finançament autonòmic: claus econòmiques, socials i polítiques de la reforma Sala multiusos del IEI Tancada

Dimecres, 9 de maig

Hora Ponent Títol Lloc Inscripció
09:30-10:30 Paloma Taltavull de la Paz Seminari 5: Una estimació de l'incentiu de mercat per a la renovació energètica: el green premium dels habitatges Sala multiusos del IEI Tancada