Projectes d'internacionalització - Need for sun

L'objectiu del projecte passa per realitzar una recerca dels mercats en els quals la marca d'ulleres i espardenyes MISS HAMPTONS pugui internacionalitzar-se, respectant per a això la seva estructura de venda a través de la venda online, i partint d'aquells mercats que a priori resulten interessants per als productes i la societat fora del mercat comú, com són: Argentina, Xile, Colòmbia, EUA, Mèxic i Nova Zelanda.

Per a això, s'analitzaran des de dades econòmiques, a la competència, així com la venda online i les característiques de la marca a diferents mercats, entre altres paràmetres. Tot això, portarà a l'elecció d'una destinació per seguir creixent a través de la venda online, buscant finalment, un centre de distribució en la destinació triada, juntament amb un detall de les accions a realitzar per dur a terme la internacionalització pretesa.

Projecte elaborat per Ana Belén Amaro, Maria Oneida Román, Marta Rusalen i Inmaculada Ballester sota la direcció d'Ana Manresa.

Contingut relacionat