Projectes d'internacionalització - América en una caja

L'objectiu se centra a estudiar els mercats que resulten interessants per a l'increment de les vendes i l'expansió de l'empresa Tecnobox i les seves màquines de caixes de cartró ondat, centrant-nos a aquells mercats en els quals mostra inicialment interès la societat, com són Brasil, EUA i Colòmbia.

Per a això s'analitzessin els avantatges i inconvenients que ofereixen cadascun d'aquests països, ajudant-nos de dades macroeconòmiques i de comerç exterior com són el anàlisi dels intercanvis comercials, del dades pròpies del mercat, dels índexs de consum, del anàlisi de la competència, etc. Posteriorment s'avaluaran els riscos i es triarà el mercat més òptim, tenint en compte una anàlisi DAFO, i formulant finalment una estratègia d'internacionalització al mercat triat, especificant-se de forma detallada la forma d'entrada, la política de distribució interna, el mercat, el producte, els preus i la promoció a dur a terme.

Projecte realitzat per Karina de Lucía, Héctor Martínez, Álvaro Palacios i Francisco Rubio sota la supervisió d'Ana Manresa.

Contingut relacionat