Expert en Llengua, Economia i Cultura Espanyoles

El teu futur en espanyol

Vull més informació

Espanyol, l'idioma del present i del futur

Coneix un país i un idioma de gran potencial


Posició estratègica

L'espanyol és un idioma de fort creixement i Espanya és el lloc perfecte per a aprendre'l. Som un país membre de la Unió Europea que manté unes excel·lents relacions amb Amèrica Llatina.


Eina empresarial

Compartit per més de 500 milions de persones, l'espanyol és la clau que dóna accés a un mercat amb immenses possibilitats i facilita les relacions comercials i empresarials.


Referència cultural

Pintors i escriptors espanyols són i han estat un referent mundial. Posseïm una rica història de segles en què diferents cultures han deixat un destacat llegat artístic.

Dirigit a

El diploma de Expert en Llengua, Economia i Cultura Espanyoles és un títol propi de la Universitat d'Alacant (UA). Les classes són impartides per professors doctors de la universitat i de l'Institut d'Economia Internacional, especialistes en espanyol comercial, economia, sociologia, literatura, humanitats, comunicació i dret. Aquest títol va dirigit a totes aquelles persones que vulguen ampliar els seus coneixements específics de l'espanyol comercial, de l'estructura econòmica i de la cultura espanyoles.

Dates i preu

El curs té una durada de quatre mesos. Començarà al febrer i finalitzarà al maig de 2016.
El total de crèdits és de 20 ECTS, la qual cosa correspon a 200 hores lectives. L'horari de les classes és matinal.
El preu del curs és de 2.000 euros.

Requisits

Els estudiants matriculats hauran d'acreditar almenys el nivell B1 d'espanyol en el moment de començar el curs. L'assistència a les classes és obligatòria i es requereix el 80% del total d'hores lectives per obtenir els crèdits. Per a aquells alumnes que desitgen millorar el seu nivell d'espanyol per sobre del sol·licitat existeixen cursos a les tardes per obtenir el certificat B2 a la mateixa universitat .

Què oferim?

Títol propi de la Universitat d'Alacant.
Tutor de suport durant tot el curs.
Accés a instal·lacions de la UA (biblioteques, sales d'informàtica, instal·lacions esportives, etc.).
Carnet d'estudiant de la UA.
Material en línia a través de la plataforma Campus Virtual.

Objectius

Aprofundir en el coneixement de l'espanyol comercial i de la comunicació.
Conèixer la història, geografia, literatura i art espanyols.
Ampliar coneixements sobre el sistema econòmic, social i polític espanyol.
Disposar d'eines per treballar en empreses o institucions amb relacions comercials o culturals amb Espanya i Amèrica Llatina.
Consolidar els coneixements sobre hispanisme.

Dates d'interès

Inici de classes: 4 de febrer de 2016
Fi de classes: 28 d'abril de 2016
Exàmens: 2-5 de maig de 2016
Vacances Setmana Santa: del 24 de març al 4 d'abril
Calendari de classes:  

Assignatures i professors

Espanyol comercial

Belén Alvarado Ortega
Belén Alvarado Ortega

Professora titular de Llengua Espanyola a la Universitat d'Alacant. Ha treballat com a professora visitant a la Universitat de Rutgers (EUA), Cork (Irlanda), Roethampton (Regne Unit), París III (França), Lisboa (Portugal), Viterbo (Itàlia) i Brussel·les (Bèlgica). María Belén Alvarado Ortega és membre del grup GRIALE i investigadora principal del grup emergent "Lengua y Sexo, Uso del Humor en Hombres y Mujeres" de la UA.

Comunicació

Dolores Fernández Poyatos
Dolores Fernández Poyatos

Professora del departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d'Alacant. Doctora en geografia i història. Coordinadora d'asignaturas en graus i màsters de publicitat i RR.PP., turisme, comunicació en indústries creatives i nutrició comunitària. Directora i investigadora en projectes relacionats amb les estratègies comunicatives


Emilio Felíu
Emilio Felíu

Professor titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Departament de Comunicació i Psicologia Social. Director del Grup d'Estudis sobre Publicitat Institucional, Política i Social. Doctor en filologia hispànica. Investigació en lenguatje publicitari, publicitat no comercial i història de la comunicació


Maria Jesús Ortiz Díaz-Guerra
Maria Jesús Ortiz Díaz-Guerra

Professora contractada doctora del departament de Comunicació i Psicologia Social. Llicenciada en Filosofia i Lletres. Doctora en Sociologia. Realitzadora i guionista audiovisual. Investigació en mitjans audiovisuals. Directora del grup d'investigació MEDEA Mitjans, Discursos i Expressió Audiovisual

Espanyol comercial i comunicació: 40 hores

Economía espanyola I

José Manuel Casado Díaz
José Manuel Casado Díaz

Professor titular a l'àrea d'Economia Aplicada. Té vint anys d'experiència docent i investigadora. Les seves principals línies de treball són la ciència regional i l'economia laboral. Ha dirigit nombrosos projectes d'investigació i publicat en prestigioses revistes internacionals. Durant deu anys ha estat Vicedegà de Relacions Internacionals i Mobilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant


Oana Madalina Driha
Oana Madalina Driha

Professora associada en el departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la Universitat d'Alacant, membre de l'Institut d'Economia Internacional i de l'Institut de Turisme. En l'any 2011 va obtenir el seu doctorat europeu en Ciències Econòmiques per la Universitat d'Alacant. És docent a diversos programes de Master i Títols d'Expert Universitari. És diplomada en Turisme per la Universitat d'Alacant i llicenciada en Relacions Econòmiques Internacionals per la Universitat d'Oradea. Des de l'any 2003 ha vingut col·laborant en diferents projectes europeus i internacionals a través de l'Oficina de Gestió de Projectes Internacionals de la UA en qualitat d'experta.


Begoña Fuster García
Begoña Fuster García

Professora titular del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada i membre investigador de l'Institut d'Economia Internacional. Vicedegana d'Estudis de Postgrado de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Coordina i imparteix docència en l'assignatura d'economia espanyola del grau d'ADE i imparteix docència en el màster de Comerç Internacional i en el màster d'Economia Aplicada. Investigació principal en Comerç exterior, inversió estrangera directa, internacionalització de l'empresa i competitivitat


Eloisa Norman
Eloisa Norman

Llicenciada en economia per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, màster en demografia pel Col·legi de Mèxic i doctora en economia per la Universitat d'Alacant. Les seves principals línies d'investigació són els processos demogràfics i l'economia laboral amb participacions en capítols de llibres i articles de revistes com a Quaderns de Geografia o Butlletí de l'Associació de Demografia Històrica


Estefania López LLopis
Estefania López LLopis

Professora ajudant del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada. Doctora en economia per la Universitat d'Alacant. Experta en sistema fiscal espanyol i en fiscalitat dels grups empresarials. Guardonada amb el “Premi Estudis Financers 2013”, d'àmbit nacional, pel seu treball sobre les operacions de reducció de capital amb devolució d'aportacions


Adelaida Lillo Bañuls
Adelaida Lillo Bañuls

Professora de grau i màster i investigadora de la Universitat d'Alacant, llicenciada i doctora en Economia i premi extraordinari de doctorat. Ha centrat la seva investigació en l'estudi del capital humà i l'economia del turisme. Ha publicat diversos articles en revistes i editorials de reconegut prestigi nacional i internacional en economia i turisme

Economía espanyola II

Gloria Pardo Ales
Gloria Pardo Ales

Professora titular de la Universitat d'Alacant. Secretària de l'Institut Interuniversitari d'Economia Internacional. Directora del Màster en Comerç Internacional de la Universitat d'Alacant. Docència en Institucions i mercats financers. Interessis investigadors en temes de sistema financer espanyol sistema de garantia de dipòsits, caixes d'estalvis, fundacions bancàries


Ana Ramón
Ana Ramón

Doctora en ciències EE. i EE. i professora titular del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada. Especialista en l'anàlisi econòmica del sector turístic, competitivitat, globalització, i economia digital. Imparteix docència en el Màster d'Economia Aplicada i en el de Dirrecció i Gestió del Turisme


Ángel Sánchez Sánchez
Ángel Sánchez Sánchez

Doctor en economia. Catedràtic d'economia aplicada. Director del Màster de Tributació de la Universitat d'Alacant. Director de la Càtedra Extraordinària d'empresa Familiar de la Universitat d'Alacant 2004-2008.


Hipólito Simón
Hipólito Simón

Professor titular a la Universitat d'Alacant. Membre de l'Institut d'Economia Internacional (IEI) i l'Institut d’Economia de Barcelona (IEB). Els seus interessos d'investigació se centren en les migracions i l'economia laboral, àmbits en els quals ha publicat nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals


Paloma Taltavull
Paloma Taltavull

Professor títular del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada, professor visitant de l'O.C. Berkeley, i a Geòrgia State University. Doctor en economia, l'àrea d'investigació principal és economia de l'habitatge i dels mercats immobiliaris. També treballa en economia urbana i economia espanyola i europea


Teresa Torregrosa
Teresa Torregrosa

Professora de grau i masters del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la Universitat d'Alacant. Dra. europea en economia i guardonada amb el premi extraordinari de doctorat. Les seves principals línies d'investigació se centren en l'economia dels recursos naturals, la gestió i administració dels recursos hídrics, les agències de regulació dels serveis de proveïment i els models de GIRH. Ha publicat articles en revistes de prestigi i participat en projectes internacionals en temes de gestió de recursos hídrics.

Economia espanyola: 40 hores

Geografia

Jorge Olcina
Jorge Olcina

Catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat d'Alacant; responsable del Laboratori de Climatologia de dita Universitat. Desenvolupa investigacions en les temàtiques de la geografia, ordenació del territori i canvi climàtic i riscos naturals

Història d'Espanya

Rafael Fernández Sirvent
Rafael Fernández Sirvent

Professor titular d'Història Contemporània de la Universitat d'Alacant. Director acadèmic del Portal Reyes i Reines de l'Espanya Contemporània de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Secretari del Consell de Redacció de Passat i Memòria. Coordinador del Màster en “Història de l'Europa Contemporània Identitats i Integració”. Entre els seus diversos treballs científics destaca el seu llibre Francisco Amorós i els inicis de l'educació física moderna. Biografia d'un funcionari al servei d'Espanya i França

Geografia i història d'Espanya: 40 hores

Sociología

Antonio Alaminos Chica
Antonio Alaminos Chica

Director del Grup OBETS d'investigació. Investigació en canvi sociopolític, les formes de la vida quotidiana, processos de socialització i aculturació, models matemàtics i estadístics de dinàmiques i estructures socials.


Daniel La Parra
Daniel La Parra

Professor titular del departament de Sociologia. Director del projecte de Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut sobre Inclusió Social i Salut de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau. Doctor en sociologia, Msc en epidemiologia. Expert en el Consell Estatal del Poblo gitano. Investigació en desigualtats socials en salut; minories ètniques i salut (poble gitano i immigració)

Sistema polític i administratiu

José Manuel Canales
José Manuel Canales

Diplomat en sociologia política per l'Institut d'Estudis Polítics (Madrid). Doctor en dret públic per la Universitat Complutense. Funcionari per oposició de diversos cossos superiors de l'Administració de l'Estat. Autor d'unes cent publicacions (llibres, capítols de llibres i articles de revistes) sobre la modernització de l'Estat, el Govern, l'Administració i la Gestió Pública

Sociologia i sistema polític i administratiu espanyols: 40 hores

Literatura

Helena Establier Pérez
Helena Establier Pérez

Professora titular de Literatura Espanyola en el departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant. És experta en literatura espanyola dels segles XVIII al XX i responsable de diferents asignaturas en el Grau d'Espanyol Llengua i Literatures (Literatura i Cultura Espanyoles en l'Ensenyament d'ELE, Literatura Espanyola de l'Edat Mitjana), així com en el Màster Oficial d'Estudis Literaris de la Universitat d'Alacant


Susana Pastor Cesteros
Susana Pastor Cesteros

Professora titular de la Universitat d'Alacant, és especialista en lingüística aplicada a l'aprenentatge de segones llengües i presidenta de l'Associació per a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (ASELE). Dirigeix el grup d'investigació ACQUA i les seves publicacions poden consultar-se en Researchgate

Art i cinema espanyols

José A. Martínez Prada de Conflent
José A. Martínez Prada de Conflent

És doctor en història de l'art i coordinador de l'Àrea d'Història de l'Art del departament d'Humanitats Contemporànies. La seva investigació se centra en el romànic, l'arquitectura i la construcció medieval. Ha participat a diversos congressos i posseeix diverses publicacions sobre la matèria. Forma part del grup d'investigació “Memòria, identitats i Ficcions”, de la Universitat d'Alacant


Maria Jesús Ortiz Díaz-Guerra
Maria Jesús Ortiz Díaz-Guerra

Professora contractada doctora del departament de Comunicació i Psicologia Social. Llicenciada en filosofia i lletres. Doctora en sociologia. Realitzadora i guionista audiovisual. Investigació en mitjans audiovisuals. Directora del grup d'investigació MEDEA Mitjans, Discursos i Expressió Audiovisual

Literatura, art i cinema espayols: 40 hores


Els estudiants podran matricular-se de tot el curs o bé triar un o més dels cinc mòduls

Imatge de Sevilla
 • Imatge de Granada

Activitats extraacadèmiques

Els estudiants matriculats tindran la possibilitat de realitzar diferents activitats complementàries. S'han previst viatges a Madrid, en el qual s'anirà al Museu del Prado, i a Andalusia, on es visitaran Sevilla i Granada.


Allotjament

La Universitat d'Alacant disposa de diverses residències universitàries al voltant del Campus. Per facilitar el període d'adaptació, recomanem allotjar-se en una d'elles inicialment, i posteriorment, si es desitja, buscar un altre tipus d'allotjament entre els facilitats per la Oficina d'Informació a l'Alumne


 • Mercat Central d'Alacant
 • El Barri, Alacant

Alacant, un èxit en la teua elecció

Alacant és una ciutat de grandària mitjana (330.000 habitants) situada en un enclavament privilegiat al costat del Mar Mediterrani. Anomenada “la casa de la primavera” pel seu excepcional clima, sorprèn el visitant pel seu caràcter obert i dinamisme, els seus monuments, els seus museus, la seua platja i el seu entorn multicultural fruit dels seus més de mil anys d'història.

Alacant, centre de la ciutat
 • Biblioteca de la Universitat d'Alacant
 • Imatge del Campus de Sant Vicente

Una Universitat moderna i funcional

El Campus de la Universitat d'Alacant està considerat com un dels millors d'Europa pel seu disseny urbanístic, la seua innovadora arquitectura i la seua excel·lència mediambiental. Un entorn per ser gaudit, completament per als vianants, amb extenses zones verdes, excel·lents instal·lacions esportives, museu universitari i sales d'exposició.

Biblioteca de la Universitat d'Alacant

Cóm arribar?

Alacant està excel·lentment comunicada per carretera, tren i avió. L' Aeroport internacional Alacant-Elx (a 8 km de la ciutat) disposa d'una àmplia oferta de rutes amb les principals ciutats europees. D'altra banda, el tren d'alta velocitat AVE permet arribar des de Madrid en poc més de dues hores.

Aeroport Internacional de l'Altet

On estem?

El Campus de la Universitat d'Alacant està situat a 5 km del centre d'Alacant i és fàcilment accessible amb transport públic (tramvia i autobús)


Contacte

 • Institut d'Economia Internacional
 • Universitat d'Alacant
 • Edifici d'Instituts Universitaris, Planta Baixa.
 • 03690 Sant Vicent del Raspeig
 • Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres, 9:00-14:00 h
 • Persona de contacte: Ramón Juan
 • Telèfon: +34 96 590 34 00 (Ext. 3782)
 • Fax: +34 96 590 3816