Cursos de especialización

Cursos d'especialització impartits en la Universitat d'Alacant per l'Institut Interuniversitari d'Economia Internacional.

Espanyol comercial i comunicació

Espanyol comercial
Belén Alvarado Ortega
Belén Alvarado Ortega

Professora titular de Llengua Espanyola a la Universitat d'Alacant. Ha treballat com a professora visitant a la Universitat de Rutgers (EUA), Cork (Irlanda), Roethampton (Regne Unit), París III (França), Lisboa (Portugal), Viterbo (Itàlia) i Brussel·les (Bèlgica). María Belén Alvarado Ortega és membre del grup GRIALE i investigadora principal del grup emergent "Lengua y Sexo, Uso del Humor en Hombres y Mujeres" de la UA.

Espanyol comercial: 20 hores - 2 crèdits

 1. Les llengües d'especialitat. Definició i característiques. L'espanyol comercial (EC) i espanyol professional (EP)
 2. L'espanyol comercial. Trets lingüístics i pragmàtics
Comunicació
Dolores Fernández Poyatos
Dolores Fernández Poyatos

Professora del departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d'Alacant. Doctora en geografia i història. Coordinadora d'asignaturas en graus i màsters de publicitat i RR.PP., turisme, comunicació en indústries creatives i nutrició comunitària. Directora i investigadora en projectes relacionats amb les estratègies comunicatives


Emilio Felíu
Emilio Felíu

Professor titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Departament de Comunicació i Psicologia Social. Director del Grup d'Estudis sobre Publicitat Institucional, Política i Social. Doctor en filologia hispànica. Investigació en lenguatje publicitari, publicitat no comercial i història de la comunicació


Maria Jesús Ortiz Díaz-Guerra
Maria Jesús Ortiz Díaz-Guerra

Professora contractada doctora del departament de Comunicació i Psicologia Social. Llicenciada en Filosofia i Lletres. Doctora en Sociologia. Realitzadora i guionista audiovisual. Investigació en mitjans audiovisuals. Directora del grup d'investigació MEDEA Mitjans, Discursos i Expressió Audiovisual

Comunicació: 20 hores - 2 crèdits

 1. Comunicació persuasiva
 2. Comunicació audiovisual

Economia espanyola

Economía espanyola I
José Manuel Casado Díaz
José Manuel Casado Díaz

Professor titular a l'àrea d'Economia Aplicada. Té vint anys d'experiència docent i investigadora. Les seves principals línies de treball són la ciència regional i l'economia laboral. Ha dirigit nombrosos projectes d'investigació i publicat en prestigioses revistes internacionals. Durant deu anys ha estat Vicedegà de Relacions Internacionals i Mobilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant


Oana Madalina Driha
Oana Madalina Driha

Professora associada en el departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la Universitat d'Alacant, membre de l'Institut d'Economia Internacional i de l'Institut de Turisme. En l'any 2011 va obtenir el seu doctorat europeu en Ciències Econòmiques per la Universitat d'Alacant. És docent a diversos programes de Master i Títols d'Expert Universitari. És diplomada en Turisme per la Universitat d'Alacant i llicenciada en Relacions Econòmiques Internacionals per la Universitat d'Oradea. Des de l'any 2003 ha vingut col·laborant en diferents projectes europeus i internacionals a través de l'Oficina de Gestió de Projectes Internacionals de la UA en qualitat d'experta.


Begoña Fuster García
Begoña Fuster García

Professora titular del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada i membre investigador de l'Institut d'Economia Internacional. Vicedegana d'Estudis de Postgrado de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Coordina i imparteix docència en l'assignatura d'economia espanyola del grau d'ADE i imparteix docència en el màster de Comerç Internacional i en el màster d'Economia Aplicada. Investigació principal en Comerç exterior, inversió estrangera directa, internacionalització de l'empresa i competitivitat


Eloisa Norman
Eloisa Norman

Llicenciada en economia per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, màster en demografia pel Col·legi de Mèxic i doctora en economia per la Universitat d'Alacant. Les seves principals línies d'investigació són els processos demogràfics i l'economia laboral amb participacions en capítols de llibres i articles de revistes com a Quaderns de Geografia o Butlletí de l'Associació de Demografia Històrica


Estefania López LLopis
Estefania López LLopis

Professora ajudant del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada. Doctora en economia per la Universitat d'Alacant. Experta en sistema fiscal espanyol i en fiscalitat dels grups empresarials. Guardonada amb el “Premi Estudis Financers 2013”, d'àmbit nacional, pel seu treball sobre les operacions de reducció de capital amb devolució d'aportacions


Adelaida Lillo Bañuls
Adelaida Lillo Bañuls

Professora de grau i màster i investigadora de la Universitat d'Alacant, llicenciada i doctora en Economia i premi extraordinari de doctorat. Ha centrat la seva investigació en l'estudi del capital humà i l'economia del turisme. Ha publicat diversos articles en revistes i editorials de reconegut prestigi nacional i internacional en economia i turisme

Economía espanyola I: 20 hores - 2 crèdits

 1. Una visió general de l'economia espanyola
 2. Activitats productives
 3. Hisenda pública
Economía espanyola II
Gloria Pardo Ales
Gloria Pardo Ales

Professora titular de la Universitat d'Alacant. Secretària de l'Institut Interuniversitari d'Economia Internacional. Directora del Màster en Comerç Internacional de la Universitat d'Alacant. Docència en Institucions i mercats financers. Interessis investigadors en temes de sistema financer espanyol sistema de garantia de dipòsits, caixes d'estalvis, fundacions bancàries


Ana Ramón
Ana Ramón

Doctora en ciències EE. i EE. i professora titular del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada. Especialista en l'anàlisi econòmica del sector turístic, competitivitat, globalització, i economia digital. Imparteix docència en el Màster d'Economia Aplicada i en el de Dirrecció i Gestió del Turisme


Ángel Sánchez Sánchez
Ángel Sánchez Sánchez

Doctor en economia. Catedràtic d'economia aplicada. Director del Màster de Tributació de la Universitat d'Alacant. Director de la Càtedra Extraordinària d'empresa Familiar de la Universitat d'Alacant 2004-2008.


Hipólito Simón
Hipólito Simón

Professor titular a la Universitat d'Alacant. Membre de l'Institut d'Economia Internacional (IEI) i l'Institut d’Economia de Barcelona (IEB). Els seus interessos d'investigació se centren en les migracions i l'economia laboral, àmbits en els quals ha publicat nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals


Paloma Taltavull
Paloma Taltavull

Professor títular del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada, professor visitant de l'O.C. Berkeley, i a Geòrgia State University. Doctor en economia, l'àrea d'investigació principal és economia de l'habitatge i dels mercats immobiliaris. També treballa en economia urbana i economia espanyola i europea


Teresa Torregrosa
Teresa Torregrosa

Professora de grau i masters del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la Universitat d'Alacant. Dra. europea en economia i guardonada amb el premi extraordinari de doctorat. Les seves principals línies d'investigació se centren en l'economia dels recursos naturals, la gestió i administració dels recursos hídrics, les agències de regulació dels serveis de proveïment i els models de GIRH. Ha publicat articles en revistes de prestigi i participat en projectes internacionals en temes de gestió de recursos hídrics.

Economía espanyola II: 20 hores - 2 crèdits

 1. Mercat de treball
 2. Sistema financer
 3. Sector exterior

Geografia i història d'Espanya

Geografia
Jorge Olcina
Jorge Olcina

Catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat d'Alacant; responsable del Laboratori de Climatologia de dita Universitat. Desenvolupa investigacions en les temàtiques de la geografia, ordenació del territori i canvi climàtic i riscos naturals

Geografia: 20 hores - 2 crèdits

 1. El coneixement del territori espanyol
 2. La diversitat natural d'Espanya
 3. El territori espanyol com a recurs i com a risc
 4. Població i activitats en el territori
 5. Espanya a Europa oportunitats per al territori
 6. Diversitat regional d'Espanya. Trets bàsics
Història d'Espanya
Rafael Fernández Sirvent
Rafael Fernández Sirvent

Professor titular d'Història Contemporània de la Universitat d'Alacant. Director acadèmic del Portal Reyes i Reines de l'Espanya Contemporània de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Secretari del Consell de Redacció de Passat i Memòria. Coordinador del Màster en “Història de l'Europa Contemporània Identitats i Integració”. Entre els seus diversos treballs científics destaca el seu llibre Francisco Amorós i els inicis de l'educació física moderna. Biografia d'un funcionari al servei d'Espanya i França

Història d'Espanya: 20 hores - 2 crèdits

 1. Napoleó, la Guerra de la Independència i el naixement d'Espanya com a nació (1808-1814)
 2. Liberalisme vs absolutisme. La independència de l'Amèrica continental (1814-1833)
 3. L'era isabelina i la consolidació de la monarquia constitucional (1833-1868)
 4. El sexenni revolucionari. La primera experiència democràtica i republicana (1868-1874)
 5. El règim de la restauració. Els regnats d'Alfonso XII de Borbó, María Cristina d'Habsburg i Alfonso XIII (1875-1923). La dictadura de Primo de Rivera (1923-1939)
 6. La II República i la Guerra Civil (1931-1939)
 7. Espanya durant la dictadura del general Franco (1939-1975)
 8. Transició política i règim democràtic (1975-actualitat)

Sociologia i sistema polític i administratiu espanyols

Sociología
Antonio Alaminos Chica
Antonio Alaminos Chica

Director del Grup OBETS d'investigació. Investigació en canvi sociopolític, les formes de la vida quotidiana, processos de socialització i aculturació, models matemàtics i estadístics de dinàmiques i estructures socials.


Daniel La Parra
Daniel La Parra

Professor titular del departament de Sociologia. Director del projecte de Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut sobre Inclusió Social i Salut de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau. Doctor en sociologia, Msc en epidemiologia. Expert en el Consell Estatal del Poblo gitano. Investigació en desigualtats socials en salut; minories ètniques i salut (poble gitano i immigració)

Sociología: 20 hores - 2 crèdits

 1. Espanya una societat diversa. Interculturalitat
 2. Estils de vida
 3. Modernització i estructura de valors
 4. L'estat de l'Estat de Benestar I. La salut
 5. L'estat de l'estat de Benestar II. La desigualtat
 6. L'estat de l'estat de Benestar III. L'ús del temps
 7. Una societat diversa. Les identitats fragmentades
 8. La informació a Espanya
 9. Espanya. Una societat oberta al món
 10. Cultura popular
Sistema polític i administratiu
José Manuel Canales
José Manuel Canales

Diplomat en sociologia política per l'Institut d'Estudis Polítics (Madrid). Doctor en dret públic per la Universitat Complutense. Funcionari per oposició de diversos cossos superiors de l'Administració de l'Estat. Autor d'unes cent publicacions (llibres, capítols de llibres i articles de revistes) sobre la modernització de l'Estat, el Govern, l'Administració i la Gestió Pública

Sistema polític i administratiu: 20 hores - 2 crèdits

 1. El sistema polític–administratiu espanyol
 2. La Constitució espanyola de 1978
 3. Els principals actors del sistema polític espanyol
 4. Los principales actores del sistema político español
 5. Una especial atenció als partits polítics nacionals
 6. L'organització territorial espanyol
 7. La cultura política a Espanya
 8. El sistema electoral espanyol
 9. La pluralitat i la diversitat de l'Administració Pública a Espanya
 10. La política exterior d'Espanya. Aspectes més rellevants

Literatura, art i cinema espayols

Literatura
Helena Establier Pérez
Helena Establier Pérez

Professora titular de Literatura Espanyola en el departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant. És experta en literatura espanyola dels segles XVIII al XX i responsable de diferents asignaturas en el Grau d'Espanyol Llengua i Literatures (Literatura i Cultura Espanyoles en l'Ensenyament d'ELE, Literatura Espanyola de l'Edat Mitjana), així com en el Màster Oficial d'Estudis Literaris de la Universitat d'Alacant


Susana Pastor Cesteros
Susana Pastor Cesteros

Professora titular de la Universitat d'Alacant, és especialista en lingüística aplicada a l'aprenentatge de segones llengües i presidenta de l'Associació per a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (ASELE). Dirigeix el grup d'investigació ACQUA i les seves publicacions poden consultar-se en Researchgate

Literatura: 20 hores - 2 crèdits

 1. La literatura espanyola del Romanticisme
 2. La novel·la realista
 3. Modernisme i generació del 98
 4. De la Generació del 27 a la Generació del 36. Poesia i teatre
 5. La literatura espanyola durant el franquisme
 6. La literatura espanyola de la Transició a l'Espanya actual
 7. El boom de la literatura hispanoamericana
Art i cinema espanyols
José A. Martínez Prada de Conflent
José A. Martínez Prada de Conflent

És doctor en història de l'art i coordinador de l'Àrea d'Història de l'Art del departament d'Humanitats Contemporànies. La seva investigació se centra en el romànic, l'arquitectura i la construcció medieval. Ha participat a diversos congressos i posseeix diverses publicacions sobre la matèria. Forma part del grup d'investigació “Memòria, identitats i Ficcions”, de la Universitat d'Alacant


Maria Jesús Ortiz Díaz-Guerra
Maria Jesús Ortiz Díaz-Guerra

Professora contractada doctora del departament de Comunicació i Psicologia Social. Llicenciada en filosofia i lletres. Doctora en sociologia. Realitzadora i guionista audiovisual. Investigació en mitjans audiovisuals. Directora del grup d'investigació MEDEA Mitjans, Discursos i Expressió Audiovisual

Art i cinema espanyols: 20 hores - 2 crèdits

 1. Els orígens de l'art espanyol
 2. Un art oriental en la Península
 3. Europa i el camí de Sant Jaume
 4. L'època de les catedrals
 5. L'Escorial, el Greco i l'escultura renaixentista
 6. Velázquez i la pintura del Segle d'Or
 7. Les imatges de la fe. La imatgeria del Barroc
 8. Goya i la pintura contemporània
 9. Romanticisme, costumbrisme i “pintura d'història”
 10. Gaudí i el modernisme
 11. Tres genis a París. Picasso, Gargallo i Dalí
 12. Arquitectura espanyola contemporània. Arquitectura universal
 13. El cinema de denúncia
 14. El Nou Cinema Espanyol
 15. L'Escola de Barcelona
 16. El segell Querejeta
 17. La projecció internacional

Contacte

Institut d'Economia Internacional
Universitat d'Alacant
Edifici d'Instituts Universitaris, Planta Baixa.
03690 Sant Vicent del Raspeig
Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres, 9:00-14:00 hr
Persona de contacte: Ramón Juan. Correu: elece@iei.ua.es
Teléfono: +34 96 590 34 00 (Ext. 3782)
Fax: +34 96 590 3816